Da Rødding børnehave Grankoglen er en selvejende institution, er bestyrelsen en vigtig del af vores hverdag.

Bestyrelsen er personalets arbejdsgiver. Bestyrelsen har det overordnede ansvar , er beslutningsdygtige og træffer bestemmelser for den daglige drift i samarbejde med leder.

Bestyrelsen består af 5 forældrevalgte og 1 personale repræsentant.

I en selvejende børnehave har bestyrelsen indgået en driftsoverenskomst med kommunalbestyrelsen. Kommunen betaler institutionens driftsudgifter, og bestyrelsen har dermed i samråd med lederen ansvar for den daglige pædagogiske og administrative ledelse af institutionen 

Der afholdes bestyrelsesmøder efter behov - der udsendes en dagsorden. Der skrives referat og beslutninger føres til protokols. Referat af bestyrelsesmøder udsendes til alle forældre efter hvert møde. 

Bestyrelsesmedlemmer  har i lighed med personalet tavshedspligt og har under strafansvar underskrevet tavshedserklæring. 

Bestyrelsen, som består af forældrerepræsentanter og personalerepræsentanter, skal sørge for, at den pædagogiske målsætning (se virksomhedsplan) er klar og synlig i det daglige arbejde med børnene. 

Bestyrelsen er et forum, hvor der drøftes pædagogiske holdninger, planlægges, informeres, godkendes budgetter og udveksles gode ideer og træffes beslutninger.

Tilbagevendende opgaver for bestyrelsen er også at tilrettelægge ”Det Udvidede Forældremøde” med valg til bestyrelsen  i sep. mdr. samt eventuelle andre forældrearrangementer i samarbejde med personale og Støtteforening.

 Endvidere skal børnehavens virksomhedsplan drøftes, evalueres og justeres i et samarbejde mellem bestyrelse og personale.

 Med en positiv og værdsættende indfaldsvinkel er dette drivkraften for, bestyrelsen i samarbejde med personalet kan medvirke til, at danne rammen for en god børnehave i stadig udvikling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publiceret 24-11-2015