Valg til bestyrelsen foregår altid på "Det udvidede forældremøde med valg til bestyrelsen".Dette møde foregår i September / Oktober måned.

Forældremødet er det vigtigste organ i børnehavens struktur.
Hvis man har barn/ børn indskrevet i institutionen er man valgbar

Indkaldelse til mødet skal forgå i følge vedtægter for bestyrelsen

I 2016 afvikles "Det udvidede forældremøde" TIRSDAG  d. 4.Oktober; i år er der mødepligt for alle forældre, idet børnehavens fremtidige drift er i spil pga faldende børnetal.

 

Vedtægter bestyrelsesarbejde

Vedtægter.pdf

Publiceret 08-07-2016