Rammen for vores pædagogiske praksis er værdier og mål fra Dagtilbudsloven, Sammenhængende børnepolitik i Skive Kommune og Politik for dagtilbud i Skive Kommune

Politikken udtrykker dagtilbudsområdets værdigrundlag og overordnede målsætninger for hverdagen for alle børn i forskellige former for dagtilbud i Skive Kommune. Politik for Dagtilbud favner hele dagtilbudsområdet som ét fælles væsen. Det betyder, at politikken danner ramme for alle dagtilbud, uanset om der er tale om kommunal eller private dagpleje, kommunale daginstitutioner, privatinstitutioner eller USFO’er.

Politik for Dagtilbud forbinder de overordnede landspolitiske mål formuleret i Dagtilbudsloven med Skive Kommunes politikker samt de indsatser, der er lokalpolitisk besluttet. Der er sikret sammenhæng.

 Personalet og bestyrelsen har udformet børnehavens egen virksomhedsplan, hvori vi har beskrevet egne mål og indsatsområder.

Der udover er der en del politikker og strategier der præger vores pædagogiske arbejde

 

 

Publiceret 04-11-2015